SBK Skaraborgsdistriktets officiella adress

Co/ Gatebäcksvägen 7
544 94 Hjo 

 

 

 

Hemsida: sbkskaraborg.se
Org.nr: 866000-5011

Postgiro: 68 77 38-5

Klubbnr: 0016

 

SBK Skaraborgs Distriktstyrelse 2017

 

  

 

Ordförande        

 

 

Jan-Olof Säll  

          

 

Mobil:    0739-198729   
e-post:  ordforande@sbkskaraborg.se                            

 

 

Vice Ordförande

 

Pelle Karlsson

e-post: viceordforande@sbkskaraborg.se  

   

Sekreterar

 

Johanna Hannerfors 

 

e-post: sekreterare@sbkskaraborg.se

 


Kassör

 

 

Ulla-Britt Norberg

Bjärka Johannisberg

532 94 Skara 

 

Mobil: 076-3450043

Arbete:  0515-14795         

e-post:  kassor@sbkskaraborg.se 

  Ledamot

Arne Våring

 

Mobil:   0704-896796          

e-post:  ledamot1@sbkskaraborg.se   

  

Ledamot

Jan Åberg 

Mobil:070-5721168

e-post: ledamot2@sbkskaraborg.se  

 

 Suppleant 

 Carina Svartling

 

Mobil. ?
e-post : suppleant1@sbkskaraborg.se

 

 Suppleant  

Monalie Nilksson


Mobil:?
e-post: suppleant2@sbkskaraborg.se 
           

 

Revisor    

Britta Althorn

Mobil:

e-post: revisor@sbkskaraborg.se 

 

Revisor

Thomas Lindberg

e-post: e.thomas.lindeberg@telia.com

  

Revisor suppleant   

Ulla Jansson


Mobil:                 
e-post:

  

 

Revisor suppleant

 Annethe Andersson

e-post: 

 

Valberedning/ sammankallad   

Jessica Lindeberg Tidaholm

Mobil:

e-post:

 

 

Joakim Andersson Tomten

Mobil:

e-post

    Vakant Töreboda Mobil:
e-post