Agilitykommittén är för närvarande vilande i distriktet.