Tjänstehundssektorn Räddning

Sektorn anordnar utbildning, prov och tillsyn av räddningshundar, samordnar funktionärskonferenser och möten.

Arbetsordning tjänstehund räddning  Läs mer >>

 

Bilden är tagen under Häst och Hundmässan 2007.

foto Iréne Karlsson