Tjänstehund FMH

På uppdrag av Armén/Hemvärnet och Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. Hund och förare ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbanden.

Sektorn anordnar utbildning, prov och tillsyn av bevakningshundar, samordnar fuktionärskonferenser och möten.

 

Arbetsordning FMH                    Läs mer >>>

Kortet är taget vid Häst och Hundmässan 2007.

foto Iréne Karlsson