Möten och protokoll

Här kan du ta del av SBK Skaraborgsdistrikets protokoll och minnesanteckningar.

Klicka på länkarna nedan för att läsa protokollen och bilagor.

Bilagor, Inkomna protokoll och minnesanteckningar från sektorerna, ligger under respektive sektor.

Vissa bilagor läggs inte ute på hemsidan, av olika anledningar. Kontakta sekreteraren om ni har några frågor. 

______________________________________________________________________________________________________

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2021

Kongressen genomförs 2021, med anledning av den rådande situationen med covid-19, som ett digitalt fullmäktigemöte på distans genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Datum: 8 - 9 maj (avklaras förhandlingarna på en dag utgår söndagens program)

Plats: Digitala verktygen Zoom och Vote-It (det senare för votering) Tid: Lördagen den 8 maj kl. 09:00–16:00 samt söndagen den 9 maj kl. 09:00–15:00 (vid behov)

___________________________________________________

SBK Skaraborgs möten 2021

Budgetmöte 2021-01-19 kl.10:00, Falbygdens BK samt via Teams

Styrelsemöte 2021-01-19 kl. 12:00, Falbygdens BK samt digitalt via Teams

Stryrelsemöte 2021-02-13 kl. 12:00, Falbygdens BK samt digitalt via Teams

Styrelsemöte 2021-03-04 kl. 18:30, digitalt via Zoom

Styrelsemöte 2021-04-29 kl. 18:30, digitalt via Zoom

Styrelsemöte 2021-05-06 kl. 18:30, digitalt via Zoom

Distriktsmöte 2021-05-06 kl. 19:00, digitalt via Zoom

Styrelsemöte 2021-05-27, kl. 18:30, digitalt via Zoom

Ordförandekonferens 2021-06-03 kl. 18:30, digitalt via Zoom

Styrelsemöte 2021-06-17 kl. 18:30, digitalt via Zoom

Styrelsemöte 2021-08-23, kl. 18:30

Styrelsemöte 2021-09-23, kl. 18:30

Styrelsemöte 2021-10-21, kl. 18:30

Medlemsmöte 2021-10-28, kl. 19:00

Styrelsemöte 2021-11-25, kl. 18:00

Ordförandekonferens 2021-11-25, kl. 19:00

Styrelsemöte 2021-12-16, kl. 18:30

Möten 2021          
2021-05-06     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-04-29     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-03-25     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-03-04     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-02-13     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-01-19     Protokoll Styrelsemöte Läs mer>>>  
2021-01-19     Protokoll Budgetmöte Läs mer>>>  
           
Möten 2020          
2020-12-15     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-10-08     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-10-05     Extra styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-09-10     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-08-13     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-06-11     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-04-23     Protokoll styrelsemöte Läs mer >>>  
2020-03-26     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>  
2020-03-07     Protokoll Konstituerande styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-03-07     Protokoll Årsmöte Läs mer>>>  
2020-02-24     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2020-01-11     Protokoll Budgetmöte Läs mer>>>  
2020-01-11     Protokoll styrelsemöte Läs mer >>>  
           
Möten 2019          
2019-11-28     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-11-14     Mötesanteckningar Ordförandekonferens Läs mer>>>  
2019-10-17     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-09-19     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-08-15     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-06-17     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-05-16     Protokoll Medlemsmöte Läs mer>>>  
2019-05-16     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-04-08     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-03-18     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-03-09     Konstituerande styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-03-09     Årsmötesprotokoll Läs mer>>>  
2019-03-09     Årsmöteshandlingar Läs mer>>>  
2019-01-19     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  

 

                                           

_______________________________________________________________________