Licensgruppen

Distriktet har fastställt en grupp ( Licensgruppen ) som ska ansvara och hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom vårt område. Klubbarna meddelar Licensgruppen vem som är träningsansvarig, Skall vara en person inom distriktets område som anses besitta det kunnande och omdöme som erfordras, till träningsansvarig. Det åligger träningsansvarig att bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning (liksom lämpligheten hos kombination förare-hund) och fortlöpande till licensgruppen rapportera ekipage som tillkommer i träning samt bedöma lämpligheten hos ekipagen.

Här kan du ta del av mötesantekningar, blanketter och information från licensgruppen.   

          

Licensansvarig Micke Wadström

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan                                                                                    

 

 Licensgruppen SBK Skaraborg       

Licensansvarig/sammankallande
Mikael Wadström (figurant och mentalbeskrivare )
Kennel Humlegården
Barne-Åsaka Esstorp
703 Nossebro
Mobil: 070-9660317
Mail: micke@humlegarden.info
 
Övriga i kommittén
Ulla-Britt Norberg
Mobil: 076-3450043
Mail: kennel_uvics@hotmail.com
 
Björn Meiner (mondioring)
Mobil: 073-6178497
Mail: fortdogx@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                              

Inbjudningar 2019

Inbjudan till licensteori för skyddslicens                                     Läs mer >>>

______________________________________________________________ 

Anteckningar

Information ang, licens mondioring                                               Läs mer >>>

Information om den nya personliga licensen

Nya regler om utfärdande av skyddlicens 2017                          Läs mer >>>                   

______________________________________________________________

Blanketter

Ansökningsblankett för träningslicens i Mondioring

Licensansökan för tävlande med hund.  Ny 10.09.10

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund