Tävlingskommittén

Tävlingskommittén samordnar våra bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för den verksamheten, sköter utbildning kring och utfärdande av skyddshundförar-licenser samt verksamhet inom svensk skyddet.

Tävlingskommittén är en kommunikations och informations länk mellan Centrala Tävlingssektorn och lokalklubbarna.
Samordnar funktionärskonferenser och möten.

Arbetsordning tävlingskommittén    Läs mer >>