Mötesanteckningar / Mötesprotokoll

Här hittar du minnesanteckningar från konferenser och mötesprotokoll från utskottet avel och hälsa.

 

 

 

Protokoll och minnesanteckningar
Utskottet Avel & Hälsa

__________________________________________________________________________

2016-06-29            Kommunikationsbrev nr. 2                      Läs mer >>>

 

2015-11-05            Minnesanteckningar MT - möte               Läs mer >>>>

 

                              Utkast revidering MT till SKK                   Läs mer >>>

 

Länk: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/utskottet/tidigare-protokoll/

 

2015-10-01       Statistik för MT 1999 - 2014                           Läs mer >>>

 

 

                                                                                         Uppdaterad 2016-07-18