Mötesanteckningar

Här finner du mötesanteckningar från konferenser och tjänstehundsmöten.

 

 

Jan Åberg och Winzton
Karlsborgs Bk

Ledamot i Ds FMH - sektorn

2017 Inbjudningar  
     
2017-08-08   Mötesanteckningar   Läs mer <<< 
2017-08-08 Inbjudan Distriksmöte  Skövde Bk Läs mer >>>
2017-06-13 Inbjudan prova på-tillfällen på Tomtns Bk            Läs mer >>>
     
2017-06-03-04 Inbjudan DM 2017 Läs mer >>>
2017-04-14 Inbjudan Långfredagsaktivitet Läs mer >>>
     
2016 Minnesanteckningar  
2016-03-21 Minnesanteckningar Läs mer >>>
2016-02-21 Minnesanteckningar Läs mer >>>
     
2016-10-22

Inbjudan till övning i sjukvårdstjänst

Anmälan

 Läs mer >>>

Läs mer >>>

2016-10-29  Inbjudan information och prova pådag inför patullhundsutb. Läs mer >>>
2016

Inbjudan 2016-04-23-24 till utb, som SBK:s tjänstehundsverksamhet. Plats:Arlanda
www.brukshundklubben.se/distriktsutbildning

Läs mer >>> 
2016-08-27 Inbjudan Provapådag Läs mer >>>
2016-05-29 Inbjudan till Patrullhunds DM 2016 Läs mer >>>
2016-03-25  Inbjudan till Långfredagsaktivitet på Karlsborgs BK  Läs mer >>>
2016-05-31 Inbjudan informationskväll Parullhund Karlsborgs BK  Läs mer >>> 
     
2015 Minnesanteckningar  
2015-10-15 Minnesanteckningar Läs mer >>>
     
2015-11-07 Inbjudan patrullhundsutbildning  Skövde BK Läs mer >>>
2015-10-24 Inbjudan till Temadag Karlsborgs Bk Läs mer >>>
2015-08-30 Intresseförfrågan / funktionskontroll inställt  Karlsborgs B Läs mer >>>
2015-04-19 Informationsträff patullhundsutbildning   Skövde B Läs mer >>>
2015-05-30 DM för patrullhund Falbygdens B Läs mer >>> 
     
     

 

 

______________________________________________________________________