Räddningshundsutbildning

Centrala räddningshundgruppen är ansvarig för alla utbildningar och bestämmelser inom räddningsverksamheten.

De regionala utbildningarna sker ute i landet i distriktets regi och alla medlemmar är välkomna att söka till dessa. De centrala utbildningarna arrangeras av den centrala räddningshundgruppen och inbjudningar skickas ut direkt till dem som berörs.

Läs mer >>> 

 

Om du tror dig och din hund skulle vara ett ämne till att utbildas till räddningshund.

Kontatkta då din klubb eller distriktets tjänstehundsansvarig räddning:    

Ewa Harrysson

Mobil:    0735-390519

E-post:  ewa.harrys@outlook.com

 

Den här filmen handlar om olika typer av räddningshundar som utbildas av Svenska Brukshundklubben för samhällsinsatser tillsammans med sina förare/ägare.
 

 http://youtu.be/06xbV6dDIWY