Utbildning

Ct Bruksgruppen är ansvarig för utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av bruksprovs- och IPO/BHP-domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och IPO- samt skyddsfiguranter.

Domarutbildning

Domarutbildningen i bruksprov finns i en B och en A variant, målet för B-domare är att få auktorisation att döma officiella bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment). Målet för A-domare är att få auktorisation att döma officiella bruksprov av alla typer även skydds.

Utbildningsplan B-domarutbildning          Frågepaket B-domare

Utbildningsplan A-domarutbildning          Frågepaket A-domare

_________________________________________________________________________________

Tävlingsledarutbildning

Tävlingsledarutbildningen finns i en B och en A variant, målet för B-tävlingsledare är att få auktorisation och då få planera, organisera och genomföra bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment samt de delar som åligger tävlingssekreteraren). Målet för A-tävlingsledaren är att planera, organisera och genomföra bruksprov i skyddshundsgruppens huvudmoment.

Utbildningsplan B-tävlingsledare              Frågepaket B-tävlingsledare

Utbildningsplan A-tävlingsledare

_________________________________________________________________________________

Tävlingssekreterarutbildning

Målet med denna utbildning är att få auktorisation som tävlingssekreterare vid bruksprov där denne sköter all pappershantering kring ett prov. Bland annat att ta emot anmälningsblanketter från kassören, sköta ev. lottning vid överanmälan, skicka PM, ansvara för sekretariatet på provdagen och avrapportera provet.

Utbildningsplan tävlingssekreterare         Frågepaket tävlingssekreterare

_________________________________________________________________________________ 

Figurantutbildning Skydd

Målet med denna utbildning är att färdigutbildad figurant ska få auktorisation att agera som skyddshundsfigurant vid prov.

Utbildningsplan skyddsfigurant                 Frågepaket skyddsfigurant

_________________________________________________________________________________

Figurantutbildning IPO/BHP

Målet med denna utbildning är att färdigutbildnad figurant ska få auktorisation att agera som IPO/BHP-figurant vid prov.

Utbildningsplan IPO/BHP-figurant              Frågepaket IPO/BHP-figurant