Mötesanteckningar

Här kan du ta del av mötesanteckningar från både Ct konferenser och distrikt , KUL möten mm.

Bilagor till distriktstyrelsens protokoll från hundägarutbildningssektorn finns också här.

foto
Daniell Andersson

 

2017                   
 
Minnesanteckningar         
2017-10-26   Minnesanteckningar D-HUK              Läs mer >>>  
2017-03-16    Minnesanteckningar KUL-möte                        Läs mer >>>        
         
         
2016        
Minnesanteckningar        
2016-11-10   Minnesanteckningar D-HUK              Läs mer >>>  
2016-03-13   Minnesanteckningar KUL-möte              Läs mer >>>  
2016-02-10   Minnesanteckningar D-HUK              Läs mer >>>  
         
2015        
Minnesanteckningar        
2015-12-02   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>   
2015-11-04   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
2015-02-14   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
2015-03-21    Minnesanteckningar KUL              Läs mer >>>  
         
2014        
Minnesanteckningar           
2014-11-26   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
2014-11-13   Minnesanteckningar KUL             Läs mer >>>  
2014-09-11   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
2014-06-09   Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
    Minnesanteckningar D-HUK             Läs mer >>>  
    Minnesanteckningar KUL              Läs mer >>>  
         
2014   Minnesnoteringar SBK Konferens              Läs mer >>>  
         

_______________________________________________________________________________

                 

                                                Uppdaterad 2016-10-24